Яндекс.Метрика

Лента событий


Время Участник # Команда Чекин Стекло Металл Пластик Смешанный Батарейки Шины Алюминий Окурки Загадки Крупногабаритный мусор Артефакт Крупный Коррекция Комментарий Изображения
02:57:39 Wakako Saito 1 Team 1 2 2
02:57:06 Wakako Saito 2 Team 2 1 2 1 -4
02:55:51 Keisuke Hayashi 2 Team 2 1 1
02:54:26 Keisuke Hayashi 3 Team 3 1
02:53:46 Keisuke Hayashi 1 Team 1 1 1 -1
02:53:45 Wakako Saito 2 Team 2 1 -1
02:50:19 Keisuke Hayashi 1 Team 1 1
02:50:05 Keisuke Hayashi 3 Team 3 2 1 1
02:44:38 Keisuke Hayashi 3 Team 3 1
02:40:54 Olga Hayashi 2 Team 2 1
02:37:40 Olga Hayashi 2 Team 2 1 1 -5
02:36:14 Wakako Saito 3 Team 3 2
02:35:37 Wakako Saito 1 Team 1 2 1
02:35:20 Olga Hayashi 2 Team 2 2
02:19:07 Olga Hayashi 3 Team 3 2
02:18:15 Olga Hayashi 2 Team 2 1 1
02:17:44 Olga Hayashi 3 Team 3 1
02:17:09 Olga Hayashi 3 Team 3 1
02:16:10 Olga Hayashi 2 Team 2 1
02:15:06 Olga Hayashi 1 Team 1 1
02:14:35 Olga Hayashi 2 Team 2 1
02:14:11 Olga Hayashi 2 Team 2 1 2
02:12:38 Olga Hayashi 3 Team 3 1 2
02:11:18 Olga Hayashi 1 Team 1 1 2
02:09:27 Olga Hayashi 3 Team 3 1 1
02:06:52 Olga Hayashi 3 Team 3 1 2
02:06:32 Olga Hayashi 1 Team 1 1 2 1
02:05:27 Olga Hayashi 1 Team 1 1
02:04:33 Olga Hayashi 2 Team 2 1
02:04:07 Olga Hayashi 3 Team 3 1
02:00:13 Olga Hayashi 2 Team 2 1
01:56:58 Olga Hayashi 3 Team 3 1
01:56:20 Olga Hayashi 1 Team 1 1
01:55:33 Olga Hayashi 3 Team 3 1 1 1
01:55:00 Olga Hayashi 2 Team 2 1
01:51:19 Wakako Saito 1 Team 1 1 2
01:49:35 Olga Hayashi 2 Team 2 1 1
01:47:55 Olga Hayashi 2 Team 2 1
01:47:15 Olga Hayashi 3 Team 3 1
01:45:38 Olga Hayashi 3 Team 3 1
01:40:06 Wakako Saito 2 Team 2 1 1
01:39:02 Wakako Saito 2 Team 2 1 2
01:38:42 Olga Hayashi 2 Team 2 1
01:38:33 Wakako Saito 3 Team 3 1 2
01:38:21 Olga Hayashi 1 Team 1 1 1
01:35:03 Olga Hayashi 3 Team 3 1
01:31:18 Olga Hayashi 3 Team 3 4
01:31:07 Olga Hayashi 2 Team 2 1 3
01:30:49 Olga Hayashi 1 Team 1 3