Яндекс.Метрика

Лента событий


Время Участник # Команда Чекин Стекло Металл Пластик Смешанный Caucho Артефакт Крупный Коррекция Комментарий Изображения
11:55:18 Maria Alejandra Macuare 11 KALU DESIGN 80
11:52:41 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 -40
11:50:02 Maria Alejandra Macuare 7 PDVEN 7 -17
11:47:57 Maria Alejandra Macuare 6 PDVEN 6 -6
11:44:55 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 -6
11:41:18 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 123
11:38:34 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 22
11:33:44 Maria Alejandra Macuare 1 PDVEN 1 59
11:27:16 Maria Alejandra Macuare 2 PDVEN 2 -72
11:16:26 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 -71
11:09:55 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 50
01:20:15 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 -71
23:36:38 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1 1
23:32:53 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1 1
23:32:40 Maria Alejandra Macuare 7 PDVEN 7 1
23:32:00 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 2 2 1
23:30:14 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
23:29:57 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 1 1
23:29:18 Maria Alejandra Macuare 11 KALU DESIGN 1
23:29:07 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 1
23:28:48 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
23:28:39 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 1 1
23:27:19 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 2 19
23:26:55 Maria Alejandra Macuare 6 PDVEN 6 2 1 1
23:25:43 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 1
23:25:35 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1 1 1
23:25:11 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 2
23:24:57 Maria Alejandra Macuare 2 PDVEN 2 1 1
23:24:25 Maria Alejandra Macuare 2 PDVEN 2 1 3 19
23:23:37 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
23:22:34 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
23:22:23 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 2
23:15:00 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
23:14:40 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
23:14:32 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 2
23:14:25 Maria Alejandra Macuare 1 PDVEN 1 1
23:14:21 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 1 2 1
17:07:00 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1 1
16:57:47 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1 1
16:56:20 Maria Alejandra Macuare 7 PDVEN 7 1
16:56:13 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 2 2 1
16:55:50 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
16:54:28 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 1 1
16:51:37 Maria Alejandra Macuare 11 KALU DESIGN 1
16:51:29 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 1
16:49:59 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
16:49:47 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 1 1
16:49:22 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 2 19
16:49:07 Maria Alejandra Macuare 6 PDVEN 6 2 1 1
16:48:30 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 1
16:48:25 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1 1 1
16:48:11 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 2
16:48:07 Maria Alejandra Macuare 2 PDVEN 2 1 1
16:47:56 Maria Alejandra Macuare 2 PDVEN 2 1 3 19
16:46:23 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
16:45:54 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
16:45:45 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 2
16:45:26 Maria Alejandra Macuare 1 PDVEN 1 1
16:45:16 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 1 2 1
15:40:35 Marinelly Briceño 1 PDVEN 1 1
15:16:18 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 1
15:16:10 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1 1 1
15:15:50 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 2
15:15:35 Maria Alejandra Macuare 2 PDVEN 2 1 1
15:14:11 Maria Alejandra Macuare 2 PDVEN 2 1 3 19
15:13:40 Marinelly Briceño 1 PDVEN 1 1
15:13:16 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
15:12:40 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
15:12:26 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 2
15:10:15 Maria Alejandra Macuare 1 PDVEN 1 1
15:08:46 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 1 2 1
14:56:49 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:56:17 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 2
14:55:49 Maria Alejandra Macuare 1 PDVEN 1 1 19
14:55:38 Celiana Turbay 9 EVERGREEN 1 2
14:55:15 Leandro Perozo 4 PDVEN 4 2
14:54:01 Celiana Turbay 9 EVERGREEN 1 2
14:51:12 Hector Millán 6 PDVEN 6 1
14:49:38 Pastor Zambrano 8 PDVEN 8 1
14:47:45 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 1 1
14:47:34 Marinelly Briceño 1 PDVEN 1 1
14:45:49 Maria Alejandra Macuare 7 PDVEN 7 1
14:45:31 Luis Rodrigueʐ 3 PDVEN 3 1 Cocina
14:44:51 Anna Shyrokova 5 PDVEN 5 1
14:44:21 Luis Rodrigueʐ 3 PDVEN 3 1 Laminas
14:42:40 Kimberly Ramirez 11 KALU DESIGN 2
14:42:32 Luis Rodrigueʐ 3 PDVEN 3 1 Tubos
14:42:16 Anna Shyrokova 7 PDVEN 7 1
14:41:26 Anna Shyrokova 7 PDVEN 7 1
14:41:17 Maria Alejandra Macuare 11 KALU DESIGN 1
14:40:57 Kimberly Ramirez 11 KALU DESIGN 1
14:40:49 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:40:36 Anna Shyrokova 7 PDVEN 7 1 1
14:39:57 Luis Rodrigueʐ 3 PDVEN 3 1 Caucho
14:39:54 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 1
14:39:06 Luis Rodrigueʐ 3 PDVEN 3 1 Cocina
14:38:14 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 1
14:37:57 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 2 1
14:36:43 Maria Alejandra Macuare 1 PDVEN 1 1 1 1
14:36:19 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 1
14:35:41 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 3 19
14:35:26 Marinelly Briceño 1 PDVEN 1 2
14:34:27 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:34:06 Maria Alejandra Macuare 2 PDVEN 2 1
14:33:59 Maye Chacin 5 PDVEN 5 1
14:33:35 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
14:33:09 Maria Alejandra Macuare 11 KALU DESIGN 1 2 1
14:33:07 Marinelly Briceño 1 PDVEN 1 1
14:32:24 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 1 19
14:32:05 Bv Wv 2 PDVEN 2 2
14:31:08 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:31:08 Celiana Turbay 9 EVERGREEN 1 2
14:30:49 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 1
14:29:46 Marinelly Briceño 1 PDVEN 1 2
14:29:44 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 1
14:29:28 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:29:08 Leandro Perozo 4 PDVEN 4 2
14:28:57 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 1
14:28:10 Maria Alejandra Macuare 7 PDVEN 7 1
14:27:08 Kimberly Ramirez 11 KALU DESIGN 1
14:26:52 Celiana Turbay 9 EVERGREEN 1 2
14:26:43 Maria Alejandra Macuare 1 PDVEN 1 1 2
14:26:08 Kimberly Ramirez 11 KALU DESIGN 1
14:25:23 Kimberly Ramirez 11 KALU DESIGN 1
14:25:22 Celiana Turbay 9 EVERGREEN 1 1
14:25:12 Kimberly Ramirez 11 KALU DESIGN 1
14:25:08 Pastor Zambrano 8 PDVEN 8 1 Artefacto
14:24:57 Maria Alejandra Macuare 6 PDVEN 6 1
14:24:35 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 1
14:24:20 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 1
14:23:26 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:23:12 Maria Alejandra Macuare 7 PDVEN 7 1
14:22:57 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 1
14:22:51 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
14:22:38 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 1 19
14:21:09 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:20:56 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:20:28 Bv Wv 2 PDVEN 2 1 Caucho.
14:20:28 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
14:20:04 Maria Alejandra Macuare 2 PDVEN 2 1 1 19
14:19:42 Marinelly Briceño 1 PDVEN 1 1
14:18:43 Marinelly Briceño 1 PDVEN 1 1
14:17:44 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 1 1
14:17:37 Luis Rodrigueʐ 3 PDVEN 3 1 Un caucho
14:17:29 Hector Millán 6 PDVEN 6 1
14:16:34 Maria Alejandra Macuare 1 PDVEN 1 2
14:16:18 Maria Alejandra Macuare 8 PDVEN 8 1 3
14:16:12 Leandro Perozo 4 PDVEN 4 2
14:16:10 Pastor Zambrano 8 PDVEN 8 2
14:15:50 Leandro Perozo 4 PDVEN 4 2
14:15:16 Pastor Zambrano 8 PDVEN 8 2
14:14:52 Bv Wv 2 PDVEN 2 2
14:14:10 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 1
14:14:00 Maria Alejandra Macuare 6 PDVEN 6 1
14:13:48 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:13:35 Maria Alejandra Macuare 4 PDVEN 4 1
14:13:31 Maria Alejandra Macuare 5 PDVEN 5 1
14:12:49 Luis Rodrigueʐ 3 PDVEN 3 1
14:12:41 Celiana Turbay 9 EVERGREEN 1 2
14:12:29 Maria Alejandra Macuare 3 PDVEN 3 1
14:12:18 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
14:12:05 Maria Alejandra Macuare 7 PDVEN 7 1
14:11:28 Luis Alfredo Quiroz 2 PDVEN 2 2
14:11:24 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:10:26 Maria Alejandra Macuare 9 EVERGREEN 1 1
14:09:33 Maria Alejandra Macuare 7 PDVEN 7 1
14:09:09 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:08:02 Maria Alejandra Macuare 7 PDVEN 7 1
14:07:44 Luis Rodrigueʐ 3 PDVEN 3 1
14:07:13 Maria Alejandra Macuare 10 EVERGREEN 2 1
14:06:26 Celiana Turbay 9 EVERGREEN 1 2
14:06:07 Kimberly Ramirez 11 KALU DESIGN 1